Isto kao i Samir. MUSLIMANSKA MUKA IMENA 18 Prill 2015, 06:59 A ABADIN - vidi: Abidin ABAS, ABAZ (ar) - lav, veoma namrten ABDIJA - vidi: Abdullah ABDULADL (ar) - rob Pravednog ABDULLAH (ar) - Allahov rob, Allahov sluga Izv. Required fields are marked *. : Zulfo, Zulko, Zuko, ( Ispravno je rei ALLAHU EKBER jer je znaenje EKBER (ar) najvedi; a EGBER (ar) najpranjaviji, pranjav, prolazan, izbrisan ), Mosha e nns s besimtarve, aishes kur u martua me profetin muhamed s.a.v.s, Vendi dhe roli i shkencs s ilmul-kelamit, Mulla Ali ibn Sultan el-Karij dhe veprat e tij - Nj bibliografi deskriptive -, LARGIMI I PROFESORIT T MADH FIKRET KARI, Alkimia e shpirtit n epokn e tejmodernizmit, Hfz. )-zemlja,zemni prah ADIL (ar)pravedan,posten,cist ADNAN (ar)-ime legendarnog praoca Arapa Meutim, mnoga ruska imena nisu izvorno ruskog porekla. : Smail, Smajo, IZET (ar) mod, sila, ugled, uticaj, slava. : Salko, SalkanSALIM (ar) zdrav, io Izv. : AsadESMIN vidi: JasminESVED (ar) crn, tamne bojeEREF (ar) najugledniji, cijenjenEZHER (ar) ovjek blistavog lica, najupadljiviji, najizrazitijiEZIB (ar) visok , vitak, FFADIL (ar) izvrstan, odlian, zasluan, istaknut Izv. Izv. : Himzija, Hivzija, Hifzo, Hivzo, HimzoHIKMET (ar) mudrostHILMIJA (ar) blag, obazriv, strpljiv Izv. Nastavite itati Elon Musk Bitcoin - Je li . Izreka "nomen est omen" je dokaz da su u antici postojale predrasude u vezi imena, i da se to dogaa i danas. : Esmin, JESAR (ar) bogatstvo, udobnost, lijeva strana, JUNUZ, JUNUS onaj koji je tuan, ime Boijeg vjerovijesnika, KADRIJA (ar) sposoban, vrijedan, predodreen, vezan za sudbinu, KASIM (ar) djelitelj, rasporeiva, planer, KAZANFER (ar) lav, junak. HALIL (ar) vjeran prijatelj, srce, koplje, sablja. Kan - znai naredbodavac, voa. Dervii su muslimanski mistici koji su u potpunosti posveeni vjeri (pristae tasavufa, mistikog uenja o islamu). Damjan koji kroti, ime hrianskog svetitelja, grko, Danijel Bog je moj sudija, ime biblijskog proroka, jevrejsko, Danilo Bog je moj sudija, u narodu vezano za re dan, pa se davalo detetu koje je roeno po danu, jevrejsko, Danislav od osnove imena Danilo ili od osnova dan i slava. : SadrudinSADID (ar) onaj koji se klanja, divi, Bogu seddu iniSAFAUDDIN (ar) istoda vjere Izv. : ZihroZENBER (ar) lavZIHNIJA (ar) talentovani, umniZIJAUDDIN (ar) svjetlo vjere Izv. Dijetari mysliman e zbuloi Amerikn, 500 vite para Kristofor Kolombt. On se u starim vremenima naselio sa svojim sljedbenicima na sjeveru dananje Saudijske Arabije. Medo(Ahmed) i agaMEDUBESER (ar) dalekovidiMEDID vidi: MadidMEHDIJA (ar) voa, voditeljMEHMED (ar) mnogo hvaljen, dostojan hvale, slavljenMEMDUH (ar) hvaljenMEMIJA, MEMO vidi: MehmedMEMUN (ar) sretan, uspjean, na kojeg se moe oslonitiMEMNUN (ar) zadovoljan, priznat, blagodaranMEMSUD (ar) jak, vitak, lijepMENSUR (ar) pobjednik, pobjedonosan, pomodMERDAN (per) hrabar, odvaan, plemenitMERDAN (ar) korali, biseriMERSAD (ar) plemenit, osmatranica, zamkaMERSUDIN (ar) luka vjereMERZUK (ar) opskrbljen, koji ima sve to mu je neophodnoMERVAN (ar) stanovnik pokrajine MervMESRUR (ar) veseo, radostanMESUD (ar) sretan, blaen, uspjean Izv. Osmanska vlast i islamizacija u naim krajevima je sa sobom donijela i nova orijentalna lina imena . )oprezan,budan,cuvar,nadzornik, HASIB (ar)-cijenjen,postovan,uvazen,ugledan, ISMET (ar. : Ato, TifoATIK (ar) plemenit, puten na sloboduAVAM (ar) pliva, koji dobro plovi, plivaAVDIJA vidi: AbdullahAVDULAH vidi: AbdullahAZAM (ar) najvedi, najznaajnijiAZAUDIN (ar) utjeha vjereAZEM (ar) velik, ogromanAZER (ar) vatra, oganjAZIB, AZEB (ar) neenja, neoenjenAZIM (ar) onaj koji odluuje, odluanAZIZ (ar) modni, dragocjeni, omiljeni, BBADRAUDIN (ar) sjaj vjereBADEM (per) drvo i plod iz porodice ruaBAHIR (ar) mornar, mornarski. Muslimanska imena Muslimanska muka imena Podijeli sa drugima i zaradi sevap: A ABAZ (ar)-lav,veoma namrsten. plemena iz Hidaza, ADUL (tur- per) bijela rua, bijeli cvijet, AFAN (ar) estit, poten, edan, pun vrlina, AGAN (izv.od turc. MUSLIMANSKA MUKA IMENA A ABADIN vidi: Abidin ABAS, ABAZ (ar) lav, veoma namrten ABDIJA vidi: Abdulah ABDULAH (ar) Allahov rob, sluga, izv:Avdulah, Abdija, Avdan, Avdija, Avdo, Dukan ABDULATIF (ar) rob Dobrog ABDULAZIZ (ar) rob Monog ABDULBAKIJA (ar) rob Venog ABDULBASIT (ar) rob Onoga koji u izobilju deli svoje darove ABDULDZELIL (ar) rob Uzvienog, Velianstvenog ABDULFETAH (ar) rob . : Reko, Reo, REID (ar) pametan, koji je voen pravim putem, RUSTAN, RUSTEM (per) najvedi persijski junak, snaan, RUVEID (ar) tiho, cvjetna zelena livada, RUDIJA (ar)- razborit, pravilan, ispravan, SABAHUDDIN (ar) zora vjere, osvit vjere Izv. : SafaudinSAFER (ar) drugi mjesec muslimanskog kalendara Izv. : Fehmija, FEJLEM (ar) gorostas, duge kose, velika vojska, FEJSAL (ar) sudac, vladar, britka sablja, FERHAD (ar) koji pobjeuje, bistar, pametan, FERID (ar) posebno nadaren, jedinstven, jedini, neuporediv, FIKRET (ar) misao, ideja, pojam, utisak, GALIB (ar) koji savlauje, pobjednik, dominantan, HAFIZ (ar) koji itav Kur`an zna napamet, zatitnik, HAJRO, HAJRUDDIN (ar) dobrotvoran, izvrstan u vjeri, sreda vjere. Izv. Izbor enskih imena moete proitati ovdje. 0. : Murtezan, Murto, MURUVET, MURVET (ar) uljudan, ovjean, human, MUSEBBIH (ar) onaj koji slavi Boga Izv. : Pao, RAGIB (ar) koji udi, koji ezne, tei za neim, RAMADAN (ar) sveti mjesec Ramazan Izv. Gornji dio je ukraen s legenda i per. : Zijad, Zijah, Zija, ZijoZIJAD (ar) iznad svega, suvie Vidi: ZijaudinZIKRIJA (ar) onaj kojeg pominju, onaj kojeg se sjedajuZIKRET (ar) uspomena, sjedanje, slavaZIRO vidi: NezirZUBEJR (ar) cjelokupan, ljepotan, pismoZUFER (ar) junak, dareljiv ovjekZUHDIJA (ar) uzdran, poboanZUHEJR (ar) cvjetidZULFIKAR (ar) olienje junatva Izv. : Ibro, Ibrica, Ibran, IDRIS, IDRIZ (ar) pronicatelj, apokaliptiar. Dafer je ime arapskog porijekla i ima dva znaenja: "mala rijeka" i . U knjigu imena zapisana su slijedea muka muslimanska imena koja poinju sa 'A': Aaliyah(0), Abadin(0), Abas(0), Abaz(0), Abbas(0), Abdel(0), Abdija(0), Abdo(0), Abdu(0), Abdukgani(0), Abdul(0), Abdul Kerim(0), Abduladl(0), Abdulah(0), Abdulahir(0), Abdulalim(0), Abdulatif(0), Abdulazi(0), Abdulaziz(0), Abdulbakija(0), Abdulbasit(0), Abdulbatin(0), Abdulbedi(0), Abduldzelil(0), Abdulehad(0), Abdulevel(0), Abdulfetah(0), Abdulgafar(0), Abdulgani(0), Abdulhabir(0), Abdulhadi(0), Abdulhaj(0), Abdulhak(0), Abdulhalim(0), Abdulhamid(0), Abdulkadir(0), Abdulkavij(0), Abdulkdir(0), Abdulkerim(0), Abdulkudus(0), Abdullah(0), Abdullatif(0), Abdulmalik(0), Abdulmedzid(0), Abdulmelik(0), Abdulmuhejmin(0), Abdulmuktedir(0), Abdulmumin(0), Abdulrahman(0), Abdulsamed(0), Abdulvahid(0), Abdulvedud(0), Abdulvehab(0), Abdulvekil(0), Abdulelil(0), Abdurab(0), Abdurabim(0), Abdurahim(0), Abdurahman(0), Abdurezak(0), Abdurrahman(0), Abdusabur(0), Abdusamed(0), Abduselam(4), Abdusemi(0), Abdusetar(0), Abdussamed(0), Abedin(0), Abeg(0), Abel(0), Abid(0), Abidin(0), Abit(0), Ablah(0), Abudim(0), Abusamed(0), Aif(0), Adal(0), Adalet(0), Adalis(0), Adamir(0), Adan(0), Adel(0), Adelis(0), Ademdin(0), Ademin(0), Ademir(0), Aden(0), Adham(0), Adhem(0), Adib(0), Adijat(0), Adil(0), Adin(9), Adinan(0), Adio(0), Adis(23), Adjan(0), Adman(0), Admel(0), Admir(10), Admo(0), Adnan(10), Adnel(0), Adni(0), Adnin(0), Ado(0), Adul(0), Advan(0), Advin(0), Adyan(0), Adir(0), Afan(0), Afar(0), Affan(0), Afrim(0), Agan(1), Aganalaga(0), Aganlija(0), Agib(0), Agica(0), Agim(0), Ago(0), Agu(0), Ahmad(0), Ahma(0), Ahmed(1), Ahmedan(0), Ahmedin(6), Ahmet(0), Ahmeta(0), Ahmi(0), Ahmica(0), Ahmo(1), Ahsen(0), Aid(0), Aiman(0), Airo(0), Ajan(0), Ajas(0), Ajaz(0), Ajdan(0), Ajdar(0), Ajden(0), Ajdin(6), Ajdo(0), Ajet(0), Ajetulah(0), Ajhan(0), Ajid(0), Ajiz(0), Ajko(0), Ajlan(0), Ajlen(0), Ajman(0), Ajmar(0), Ajmen(0), Ajnija(0), Ajra(0), Ajro(0), Ajrudin(0), Ajsel(0), Ajselo(0), Ajo(0), Ajtan(0), Ajten(0), Ajzel(0), Ajzelo(0), Aki(0), Akif(0), Akija(0), Akil(0), Akin(0), Ala(0), Alabin(0), Aladdin(0), Aladin(0), Aladoz(0), Alaga(0), Alah(0), Alajbeg(0), Alajdo(0), Alam(0), Alar(0), Alaudin(0), Alaoz(0), Alba(0), Albin(0), Ald(0), Aldan(0), Aldemar(0), Alden(0), Aldi(0), Aldian(0), Aldijan(3), Aldin(18), Aldino(0), Aldis(0), Aldjan(0), Ale(0), Aleko(0), Aleino(0), Alejno(0), Alejo(0), Alem(0), Alemdar(0), Alemin(0), Alen(14), Aleyno(0), Ali(7), Ali Osman(0), Ali Riza(0), Alian(0), Alidan(0), Alihan(0), Alija(0), Alijan(0), Alijudin(0), Alil(0), Alim(0), Alin(0), Aliosman(0), Aliriza(0), Aliah(0), Alian(0), Alisirah(0), Alit(0), Aljaz(0), Aljo(0), Alju(0), Allah(0), Allen(0), Alli(0), Almadin(0), Almaid(0), Alman(0), Almar(0), Almas(0), Almaz(0), Almedin(0), Almeid(0), Almen(0), Almer(0), Almijo(0), Almin(0), Almir(13), Almis(0), Alnes(0), Alno(0), Alosman(0), Alper(0), Alsad(0), Altair(0), Altan(0), Altin(0), Alvedin(0), Alvir(0), Amal(0), Aman(0), Amar(9), Ambero(0), Ambro(0), Amdija(0), Amed(0), Amedin(0), Amel(0), Ameldin(0), Amelis(0), Amelisa(0), Amen(0), Amer(21), Ameris(0), Amet(0), Amid(0), Amil(0), Amin(0), Amir(2), Amirudin(0), Amko(0), Amman(0), Ammar(0), Amr(0), Amredin(0), Amrito(0), Amrudin(0), Amsal(1), Amsel(0), Anadin(0), Anaid(0), Anajlo(0), Anan(0), Anar(0), Anas(0), And(0), Anej(0), Anel(21), Anes(1), Anid(0), Anil(0), Anin(0), Anis(0), Anisijo(0), Anisio(0), Aniss(0), Anur(0), Anvar(0), Arafat(0), Aras(0), Arben(0), Arda(0), Ardanel(0), Ardin(0), Ardinel(0), Ardito(0), Arfan(0), Arfo(0), Arialdo(0), Arif(0), Arifko(0), Arijaldo(0), Arin(0), Aris(0), Arjet(0), Arkan(0), Arlindo(0), Arm(0), Arman(0), Armans(0), Armel(0), Armelin(0), Armen(0), Armend(0), Armin(3), Arminko(0), Arnad(0), Arnej(1), Arnel(0), Arnes(0), Arnis(0), Aro(0), Arsa(0), Arsel(0), Arsim(0), Arslan(1), Artan(0), Artin(0), Arto(0), Arton(0), Arvin(0), Arzuman(0), Asad(0), Asaf(0), Asan(0), Asef(0), Asen(0), Ashar(0), Ashur(0), Asib(0), Asif(0), Asil(0), Asim(1), Air(0), Asko(0), Aslan(0), Asmar(0), Asmedin(0), Asmer(0), Asmin(0), Asmir(0), Aso(0), Asra(0), Ataulah(0), Ates(0), Atif(0), Atik(0), Ato(0), Atvija(0), Avam(0), Avan(0), Avaz(0), Avdaga(0), Avdan(0), Avdija(0), Avdo(0), Avdulah(0), Avdulj(0), Avdurahman(0), Avni(0), Ayan(0), Ayaz(0), Aydan(0), Aydin(0), Aydo(0), Ayhan(0), Aylin(0), Ayman(0), Aymen(0), Ayro(0), Ayselo(0), Azad(1), Azam(0), Azarin(0), Azat(0), Azaudin(0), Azbija(0), Azedin(0), Azedine(0), Azelm(0), Azem(0), Azemin(0), Azemir(0), Azer(0), Azerin(0), Azhar(0), Azib(0), Azijad(0), Azim(0), Azir(0), Azis(0), Aziz(0), Azmir(0), Azrail(0), Azren(0), Azrin(0), Azrudin(0), Azudin(0), Azur(0), Azzedine(0) i Aul(17). To bi znailo, da odabirom imena moemo utjecati utjecati u kojem se smjeru razvija dijete? Najpopularnija imena za djevojice su Sara i Amina. Imena su lako izgovoriva na svakom jeziku, kratka i arapskog porijekla. )-koji citav Kur`an zna napamet,zastitnik, HAJRO,HAJRUDIN (ar. September 28, 2011 Imena. koji se kaje, pokajnik, progonjenEKREM (ar) najplemenitiji, najpotovaniji, najuglednijiELDAR (azer-per) vladar, gospodarELMAS dijamant, draguljELMEDDIN (ar) graanin, kulturan, vjeri odan Izv. Najee je to sluaj ako su nai ljudi odselili, i ele svom sinu da daju ime koje ima korijene odakle potiu, a pri tom se uklapa u zemlju u kojoj ive. ime izvedeno od Din=vjera, autoritet Izv. : Zihro, ZIJAUDDIN (ar) svjetlo vjere Izv. Vjeno pitanje: Koliko dugo jaja mogu stajati da se ne pokvare. : MedidMAHFUZ (ar) zapamden, sauvanMAHIR (ar) vjet, spretan, okretan, iskusanMAHMUD, MAHMUT, MAHO (ar) pohvaljen, hvale vrijedanMAID (ar) sofra, jelo, gozbaMAKBUL (ar) simpatian, prihvatljiv, sasvim mogudMAKSUD (ar) traeni, eljeni, cilj, znaenjeMALIK (ar) posjednik, vladar Izv. Zakoe Vam dajemo i prijedloge kako da naoj stranici naete neka druga arapska imena koja Vam se sviaju. Jedan od Bojih poslanika nosio je ime Davud. A Dejan koje je jedno od najcescih si omasio? Izv. : MuslijaMUSLIM (ar) predan BoguMUSTAFA (ar) odabran, odlikovanMUIR (ar) savjetnik, feldmaralMUVEDET (ar) ljubav, naklonostMUVEHID (ar) monoteistaMUZAFER (ar) koji uspjeva, pobjedonosanMUZEJEN (ar) ukraen, okiden, NNADIJA (ar) njeanNADIL (ar) pobjednikNADIM (ar) pokajnikNADIR (ar) rijedakNAFIZ (ar) prodoran, djelotvoranNAIB (ar) zamijenik, zastupnik, predstavnikNAIL (ar) dobitnik, koji je postigao eljeni ciljNAIM (ar) mekan, njean, bezbrianNAKIJ (ar) istNAKIB (ar) branilac, zatitnikwww.minber.baNAMIK (ar) koji ukraava, koji dekorie, lijepo pie Izv. Napravljena je od udobnog prirodnog materijala. : Bahtija, BahtoBAJAZIT (ar) otac onoga koji se povedava koji rasteBAJEZID (tur) otac Jezidov koji rasteBAJRAM (tur- per) praznikBAJRO vidi: BajramBAKIR (ar) ranoranilac, prouavalac, otarBALABAN (tur) krupan, nezgrapan ovjekBALI (ar) pametan, uman, starinac, starBARAK (ar) bljetav, prozraan, sjajanBARIZ (ar) istaknut, javan, vidan. Ime Boijeg vjerovijesnikaIFET (ar) nevin, edanIHSAN (ar) milost, dobroinstvoIKBAL (ar) sreda, uspjehILDERIM (tur) munja Izv. Izv. Oba dela su izraena od kvalitetnog sintetikog recikliranog materijala. Site is running on IP address 188.40.133.44, host name static.44.133.40.188.clients.your-server.de ( Germany) ping response time 9ms Excellent ping. od rijei KAZIM, KEZIM, DILAVER (per.) Sva ta imena nalaze se u Kur'anu. )-pozeljan,namjeravan,ono sto se zeli. Loading. : TajkoTAKSIM (ar) zakletva, podjelaTALAT (ar) uspinjanje, dizanje, izlazak, izgled, likTALIB (ar) uenik, student, koji trai znanjeTARIK (ar) zvijezda blistava, onaj koji kuca, udara, nodni gostTEUFIK (ar) naklonost, milost, pomod od Allaha Izv. Ipak, postoje vjerovanja da je ime osobe duboko ukorijenjeno u njenoj dui i da, kad imenujemo svoje dijete, samim izborom imena unaprijed odreujemo koje e osobine imati i kakvo e mjesto zauzeti na ovom svijetu. odgojen, vaspitan, AMIR (ar) zapovjednik, naredbodavac, ukudanin, napredan, bujan, AMSAL (ar) najbolji, najuzorniji, najzdraviji, ARIF (ar) razborit, otar, poznat, upuden, ASAF, ASIF (ar) tuan, osjetljiv, koji se esto kaje, ASIM (ar) zatitnik, branilac, koji svoju neporonost uva, ATIF (ar) milostiv, saosjedajan Izv. : Elvedin, EMANULLAH (ar) Boija milost, Boija sigurnost, EMIN (ar) vjeran, miran, siguran, pouzdan, estit, ENES (ar) drueljubiv, prijatan, ljubazan, ENSAR (ar) pomagai, pomodnici, pristalice, ENVER (ar) lijep, sjajan, blistav, jasan, EZHER (ar) ovjek blistavog lica, najupadljiviji, najizrazitiji, FADIL (ar) izvrstan, odlian, zasluan, istaknut Izv. Strahinja od osnove strah. :Musebih, MUSLIHUDDIN (ar) reformator vjere, popravlja vjere Izv. :inasija, UKRET (ar) zahvala, pohvala, priznanje, UKRIJA, URIJA (ar) zahvalan Bogu Izv. )-biti jedan ,sam,samostalnost, VEDAD (ar,)-ljubav,naklonost,prijateljstvo, VEHID (ar. : NedoNEDIB (ar) plemenitog rodaNEDIM (ar) zvijezda, svje, mladNEDMIJA, NEDMO vidi: NedmudinNEDMUDDIN (ar) zvijezda vjere Izv. 224. : Ale, Ali, Aljo, AljuALIJUDIN (ar) visok, vrstan (u vjeri)ALIM (ar) uenjak, koji je visoko obrazovanALIOSMAN dvojno ime: Alija i OsmanALIRIZA dvojno ime: Alija i RizaALISIRAH (ar) visokog morala. : Elmedin, ELVEDDIN (ar) dar, poklon, dobroinstvo vjere Izv. Linost svake osobe je jedinstvena. ABID (ar) pobozan, ADEM (st.hebr. , category rank is 32,432 . I jedni druge runim nadimcima ne dozivajte ! Oba komada su izraena od ugodne mjeavine prirodnog i vjetakog recikliranog materijala. Islam; Muslimanska imena; MUSLIMANSKA MUKA IMENA. Izv. Pravilno: Gadanfer, KEMAL, EMAL (ar) savren, zreo Izv. od rijei KEMAL, KAMIL, AZIM (ar) staloen, utljiv, koji se savladava u ljutnji, pun gnjeva, potiten Izv. Najlepa muslimanska muka i enska imena. : Himzija, Hivzija, Hifzo, Hivzo, Himzo, HILMIJA (ar) blag, obazriv, strpljiv Izv. Zato samo 99, koja su to imena i ta znae? : abo, AIR, AKIR (ar) koji se Allahu esto zahvaljuje, zahvalan, AHSIVAR (per) konjanik, vjet i okretan jaha, AHSUDDIN (per-ar) ovjek vjere Izv. : JahijaJAKUB (ar) ime oca Jusufa, a.s.JAKUT (per) rubin, safirJASIN (ar) naziv 36. kur'anske sureJASIR (ar) mali, neznatan, lahak, jednostavanJASMIN (per) vrsta cvijeta. Kao i mnoga druga biblijska imena ovo ime se koristi i meu idovima, Muslimanima i Kranima. Muslimanska muka imena Ponedjeljak 1. September 28, 2011 Imena. Najpopularnija turska imena u Turskoj 2017. )-Hrabar,smion,poduzetan, MUHAREM (ar.)-zasticen,nepovrediv,sacuvan. Dajte glas imenu lajkanjem putem facebook-a i omoguite imenu da bude meu top imenima na poetnoj strani knjige imena. U zagradi pored imena vam stoji kratko oznaka da li je ime staro, slavensko ili novo. ruska muka pravoslavna imena; stara ruska i slavenska narodna imena neka nova muka ruska imena. : Mevludin, MIDHAT (ar) pohvaljeni Izv. : RamoRAMIZ (ar) okretan, figurativno se izraavaRASIM (ar) pisar, beljenik, slikarRAID (ar) na pravom putu, pravovjeran, poboanREDA, REDO, REDAD (ar) nada, oekivanjeREDAIJA (ar) koji se nadaREDEP (ar) redeb (sedmi mjesec islamskog kalendara)REDIB (ar) koji uvaava, koji potujeREFIK, REFKO (ar) pratilac, saputnik, prijateljREHAD (ar) blag, njean, mekanREIF (ar) milostiv, blag, dobroduanREJHAN (ar) mirisna biljka, bosiljakREKIB (ar) straar, kontrolor, nadzornikREMZIJA (ar) figurativan, simbolian Izv. : Salahudin, Saladin, SALIM, SALEM (ar) zdrav, itav, potpun, pravilan, SALIH (ar) dobar, estit, uredan, bogobojazan Izv. : SadudinSADRUDDIN (ar) srce vjere, sr vjere, naelo vjere Izv. rijei Adib) divan, udesan, neobianAGO vidi: AganAHMED (ar) pohvaljeni Izv. : Ato, Tifo, AVAM (ar) pliva, koji dobro plovi, pliva, BADEM (per) drvo i plod iz porodice rua, BAHIR (ar) mornar, mornarski. ?Admine jel ti to Ahmed September 24, 2011 Imena :Zekerija, ZEKIJA (ar) ist od grijeha, nevin, bistar, dobar, ZEHRUDDIN (ar) cvijet vjere Izv. Ukupan broj muslimanskih mukih imena koja ovako poinju je 99, dok je ukupan broj glasova 7. Kliknite na ime proitajte njegoveo znaenje i porijeklo. - Kur`an , El-Hudurat , 11 . Stefan venac, kruna, ime hrianskog svetitelja, grko. : NasibNESIM (ar) povjetarac, vjetridNESKO vidi: NezirNESUH (ar) otmen, iskren, istNEAT (ar) snaan, odluanNEVZET, NEVZAT, NEVZAD (per) novoroeneNEVRES (per) mlad, svjeNEZIM, NEZO (ar) uredan, ljubakNEZIR (ar) propovjednik, koji opominjeNIHAD (ar) karakter, narav, prirodaNIHAZ (ar) napredakNIJAZ (per) onaj koji eli, molba, potreba Izv. : Edin, AldinEFRAIM (st.heb) rodan, plodanEJJUB (star.Hebr.) :SinanudinSIRAD (ar) svjetiljkaSIRADUDDIN (ar) svjetiljka vjere Izv. Smatramo da je ova izjava pretjerana i sujevjerje. : Hamdo, HASAN (ar) lijep, ljubak, krasan, izvrstan Izv. AABADIN vidi: AbidinABAS, ABAZ (ar) lav, veoma namrtenABDIJA vidi: AbdullahABDULADL (ar) rob PravednogABDULLAH (ar) Allahov rob, Allahov sluga Izv. rijei YldrmILHAMIJA (tur) sugestija, nadahnude, inspiracijaILHAN (ar) melodija, kompozicijaILJAS, ILIJAS Ime Boijeg vjerovijesnikaIMADUDIN (ar) stub vjere, oslonac vjereIMRAN (ar) dug vijek ivljenja, dug ivotIMIR (per) brat po mlijekuIRFAN (ar) poznavalac, onaj koji je upudenIRHAD (ar) ist, opranISA ime Boijeg poslanika Izv. 2814. Preporuujemo Dogaaji na dananji dan rijei Guzel, EEDAH (ar) vrenje, obavljanje, interpretacijaEDBER (ar) najvrdi, najsnaniji, jedarEDHEM (ar.) Generalno razmatrano u islamskim zemljama vae neka stroija pravila kada su u pitanju imena koja se daju mukoj ili enskoj novoroenoj deci, i ona se globalno dele na imena koja su naime i poeljna da se daju, dakle po muslimanskim protokolima su draga Alahu", kao i na imena . : Sejfudin, Sejfo, Sejfija, SEJFULLAH (ar) Allahova sablja Izv. : Mali, Malkan, MAZHAR, MASHAR (ar) prikazivanje, spoljanjost, izgled, manifestacija, MEHMED (ar) mnogo hvaljen, dostojan hvale, slavljen, MEMUN (ar) sretan, uspjean, na kojeg se moe osloniti, MEMNUN (ar) zadovoljan, priznat, blagodaran, MENSUR (ar) pobjednik, pobjedonosan, pomod, MERSAD (ar) plemenit, osmatranica, zamka, MERZUK (ar) opskrbljen, koji ima sve to mu je neophodno, MESUD (ar) sretan, blaen, uspjean Izv. )-dobar,cestit,uredan,bogobojazan, SAMED (ar. )-na pravome putu,pravovjeran,razborit, RESAD (ar. Dajte glas imenu lajkanjem putem facebook-a i omoguite imenu da bude meu top imenima na poetnoj strani knjige imena. : ahzo, EFIK (ar) saosjedajan, briljiv, njean Izv. : BehdoBEHLUL (ar) nasmijan, dareljiv, veseoBEHMEN (per) prijateljBEHRAM (per) Mars (planeta)BEKTA, BEGTA (per) vrnjak Izv. : Tufo, ULFET (ar) ljubav, bliskost, prijateljstvo, drugarstvo, UZEIR, UZEJIR pomod, ime Boijeg vjerovijesnika, VAHID (ar) jedinstven, neuporediv, jedini, VEDAD (ar) ljubav, naklonost, prijateljstvo, simpatija, VEHBIJA (ar) Bogom dato, od Boga darovani, nadaren, talentovan, VEHID (ar) jedinstven, usamljen, jedini, VELIJA (ar) prijatelj, pristalica, pomodnik, VIDDAN (ar) saznanje, savjest, strast, intuicija, ZAHIR (ar) vidljiv, ispoljava osjedanja, otvoren prema drugima, ZAIM (ar) voa, stareina, predvodnik Izv. )-posebno nadaren,jedinstven,neuporediv, HAFIZ (ar. : Tajko, TALAT (ar) uspinjanje, dizanje, izlazak, izgled, lik, TALIB (ar) uenik, student, koji trai znanje, TARIK (ar) zvijezda blistava, onaj koji kuca, udara, nodni gost, TEUFIK (ar) naklonost, milost, pomod od Allaha Izv. Ukupan broj muslimanskih mukih imena koja ovako poinju je 160, dok je ukupan broj glasova 29. aga)-zapovjednik,veleposjednik,gazda, AHMED (ar)-veoma pohvaljen,nejpohvaljeniji, ALIJA,AGANALAGA (ar)-visok,prvorazredan,izvrstan,odlican,plemenit, AMAR (ar)-cvijece i zelenilo,zivot,ljubav,dar i kultura, AMIR (ar)-zapovjednik,naredbodavac,ukucanin,napredan,bujan, ASIF (ar)-tuzan,osjetljiv,koji se cesto kaje, ASIM (ar)zastitnik,branilac,koji svoju neporocnost cuva, AZAUDIN (ar)-utjeha vjere,strpljivost u vjeri, BAHRUDIN (ar)-onaj cije je znanje o vjeri veliko poput mora, BAJAZIT (ar)-Jezidov otac,otac onoga koji se povecava,raste, BAJRAM (tur. My guess is that there something like flash that they did not get the file until after they had what they planned as a stable version 9 . : SadoSADIK (ar) iskren, istinit, vjeranSADUDDIN (ar) sreda vjere Izv. enska imena koja poinju slovima "D", "D" i "". urdhron pr pun t mbara dhe ndalon nga e keqja." : Fahro, Fahrudin, Fahrija, FAIK (ar) odabran, izabran, nadmodan, superioran, FARIK (ar) onaj koji razlikuje dobro od zla, FARUK (ar) koji zna razlikovati istinu od lai, uviajan, FEHIM (ar) razuman, bistar Izv. od rijei KEMAL, KAMILAZIM (ar) staloen, utljiv, koji se savladava u ljutnji, pun gnjeva, potiten Izv. )lijep.ljubak,okretan,dosjetljiv,pametan, Adresa: Sagrdije 43, 71000 Sarajevo,Bosna i HercegovinaE-mail : info@akos.ba. : Sefer, SAFET (ar) najbolji dio, elita, jezgro, sr, sutina Pravilno: Safvet, SAID, SAJID, SAIT, SAJIT (ar) gospodar, glavar, koji obedava sredu, SALAHUDDIN (ar) ispravnost vjere, dobro vjere Izv. :Sinanudin, SIRADUDDIN (ar) svjetiljka vjere Izv. : Kemo, emo, KemicaKEMALUDDIN (ar) savrenstvo vjereKENAN (ar) skriveni, tajniKERIM (ar) plemenit, velikoduan, srdaanKJAMIL vidi: DamilKJAZIM vidi: DazimKURT (tur) vukKURTALIJA dvojno ime: Kurt i Alija, LLATIF (ar) fin, njean, drag, blag, srdaanLEBIB (ar) pametan, pronicljivLUKMAN ime starog mudraca pomenutog u KuranuLUTFIJA, LUTVO (ar) dobrodudni, MMADID (ar) slavan, plemenit, velikoduan. i per. glasba. Ipod liste, na dnu teksta , proitajte vie o ovoj podeli i koja od ovih imena su. :Munever, MUNIB (ar) onaj koji se Bogu posvetio, pokajnik, MUNSIF (ar) ispravan, pravedan, karakteran, tolerantan, MURAT, MURAD (ar) poeljan, namjeravan, ono to se eli, MURIZ, MURIS (ar) onaj koji neto ostavlja u naslijee, MURTEZA (ar) odabrani Izv. : IzoIZUDDIN (ar) snaga vjere, slava vjere. : AdoADNAN (ar) ime praoca Arapa, ime arap. od hip. 11/10/2021 45,996 4 minute itanja Na portalu Akos.ba smo ve pisali o razumjevanju ove tematike kroz dva teksta dr. efika Kurdia: Zato Bonjaci koriste orijentalna imena sa runim i kontradiktornim znaenjima? od tur. od tur. Izv. )-izvrstan,odlican,zasluzan,istaknut, FAHIR,FAHRO,FAHRUDIN (ar)-ponosan,gord,hvalisav, FARUK (ar)-koji zna razlikovati istinu od lazi, FERID (ar. Zapravo, retka su imena koja imaju izrazito loe znaenje. priloga. U knjigu imena zapisana su slijedea muka muslimanska imena koja poinju sa 'D': Dado(0), Dair(0), Dajlan(0), Dalijan(0), Dalil(0), Daliman(0), Dam(0), Damir(3), Damlo(0), Damo(0), Danes(0), Dani(1), Danijal(0), Danin(0), Danis(0), Dano(0), Dari(0), Darik(0), Darim(0), Daris(10), Darmin(0), Dastan(0), Daver(0), Dedaga(0), Dedo(0), Dedal(0), Deen(0), Dehrija(0), Deilo(0), Dejlan(0), Delija(0), Delijo(0), Delil(0), Delio(0), Delvet(0), Delvo(0), Demal(0), Demil(0), Demir(0), Demirel(0), Demko(0), Denan(0), Denir(0), Deniz(0), Denko(0), Derim(0), Derjo(0), Dervilija(0), Dervo(0), Deryo(0), Destan(0), Devad(0), Devlija(0), Devran(0), Devrim(0), Dijal(0), Dilar(0), Dilaver(0), Dilista(0), Dilvad(0), Din(0), Dinajlo(0), Dinan(0), Dinijo(0), Dinn(0), Drito(0), Driton(0), Dukan(0), Dulaga(0), Duljko(0), Duljo(0), Durak(0), Duran(0), Durija(0), Durmi(0), Durmo(0), Duro(0), Dursum(0), Dursun(0), Dabir(0), Dafer(0), Dafo(0), Dahid(0), Dzamal(0), Damil(0), Dan(6), Danan(0), Danel(0), Daner(0), Dani(0), Danin(0), Dzanit(0), Danko(0), Dano(0), Davadet(0), Davdet(0), David(0), Debrail(0), Dehvet(0), Deid(0), Dzeil(0), Deilan(0), Dej(0), Dejlan(0), Dejlo(0), Dejran(0), Deki(0), Deko(0), Delal(0), Delalija(0), Delaludin(0), Deldin(0), Delil(0), Deljo(0), Dema(0), Demail(0), Demal(1), Demalija(0), Demaludin(0), Demil(0), Demilj(0), Dzemko(0), Demo(0), Dzemre(0), Dzemsad(0), Demid(0), Denad(8), Denaid(0), Denan(0), Denef(0), Denet(0), Dengis(0), Dengiz(0), Dzenid(0), Denigs(0), Denis(0), Denit(0), Dennet(0), Deno(0), Derir(0), Devad(0), Devat(0), Devdan(0), Devdet(0), Devdo(0), Devid(0), Devlan(0), Dezazir(0), Diat(0), Dzibo(0), Dibril(0), Dihad(0), Dihan(0), Dihangir(0), Dihat(0), Dijat(0), Duhejr(0), Duma(0), Dunejd(0) i Dunejid(0). :inasijaIRMERD (per) ovjek-lavUAJB ime Boijeg vjerovijesnikaUKRET (ar) zahvala, pohvala, priznanjeUKRIJA, URIJA (ar) zahvalan Bogu Izv. : Behudin, BEHDET (ar) ljepotan, ljepota, sjaj Izv. draestan, dragi, voljeniDURAK (tur) stalan, vrst, DDABIR (ar) onaj koji namjeta (kosti), onaj koji ublaava ili previja ranuDAFER (ar) mala rijeka, potok Izv. Ime je arapskog porijekla i ima znaenje "ljepota vjere (islama)". : Nurkan, Nurko, PAA (tur) visoki dostojanstvenik Izv. Izv. Stevan prema Stefan. Njegov prvi nosilac je bio praotac Arapa, sin Ismailov, unuk Ibrahima. od rijei KAZIM, KEZIM, DDANI (ar) bliskiDARIS (ar) uenikDAMAD (per) mladoenja, zetDAUT ime Boijeg poslanika (Davud)DEDAGA vl. Iz arapskog imena naime moete saznati ne samo ime te osobe, nego i ime djeteta , ime roditelja, a i odakle ta osoba dolazi i ime se bavi. Nagrada za trenutak iskrene pobonosti i bogobojaznosti je mjesto u hladu Allahovog Ara, Upoznao predsjednika Erdogana: Velika ast za Azerbejdanca koji je inspirisao milione, Poziv za projekte Al Jazeera Documentary Industry Days @ AJB DOC, BiH: Crveni kri Federacije BiH pokrenuo kampanju NISTE SAME za ene i djevojke u Turskoj i Siriji. : Muslija, MUZAFER (ar) koji uspjeva, pobjedonosan, NAIB (ar) zamijenik, zastupnik, predstavnik, NAIL (ar) dobitnik, koji je postigao eljeni cilj, NAMIK (ar) koji ukraava, koji dekorie, lijepo pie Izv. Kao da je bitno jel srpsko ime ili neko drugo. : Midho, MidhadMIRALEM (ar) zapovjednik na ZemljiMIRAT (ar) ogledaloMIRZA (pak) princ, pisar, sekretar, obrazovanMIRSAD vidi: MersadMUAMER (ar) dugovjean, koji dugo iviMUAZ (ar) zatidenMUBAREK (ar) blagoslovljenMUBEDEL (ar) velianstven, potovan, cijenjenMUDAHID (ar) borac na Allahovom putuMUDAVID (ar) dareljiv, susretljivMUDIB (ar) onaj koji se odazivaMUFID (ar) koristan, unosan, probitaanMUGDIM, MUKDIM (ar) hrabar, smio, odvaan, preduzetanMUHAMMED (ar) mnogo hvaljen, dostojan hvale, slavljenMUHAREM (ar) zatiden, nepovrjediv, sauvan, sveti, prvi mjesec muslimanskog kalendaraMUHIDIN vidi: MuhjidinMUHJIDIN (ar) preporoditelj, onaj koji oivljava vjeruMUHIB (ar) koji voli, ljubiteljMUHSIN (ar) dobroiniteljMUJAN, MUJO, MUJICA, MUJKAN vidi: MustafaMUJESIR (ar) uspjean, onaj koji olakavaMUKELEF (ar) obavezan, zaduenMUKEREM (ar) poadenMUKIM (ar) postojan, stanovnikMUKRIM (ar) onaj koji potuje, onaj koji cijeniMULAGA ime se sastoji od Mula-uen ovjek, teolog i AgaMULAIM (ar) podesan, zgodan, povoljanMUMIN (ar) vjernikMUNEVVER (ar) sjajan, svijetao, osvijetljen Izv. Muslimanska (bosanska) muka imena na slovo D. : HajdinAJETULLAH (ar) Allahov znakAJNIJA (ar) pravi , nepotvoreni, izvorniAJNUR (tur-ar) mjeseev sjaj, svjetlostAVAZ (tur) glasAKIF (ar) povuen, samotan, privren, marljiv, uporan, ustrajanAKIL (ar) pametan, razumanALADOZ (ar-tur) sastoji se od Ali visok i Doz okoALAJBEG (tur) zapovjednik spahija u sandakuALAUDDIN (ar) uzvienost vjereALADIN (ar) uzvienost vjere, slava vjereALEM (ar) velikan, glavni, putokaz, zastavaALEMDAR (ar-tur) bajraktar, zastavnikALI vidi: AlijaALIDAN (ar-per) sastoji se od Ali visok i Dan- duaALIJA (ar) visok, prvorazredan, izvrstan, odlian, plemenit Izv. Dafer Dafer. This domain provided by namesilo.com at 2011-02-16T22:14:10Z (12 Years, 15 Days ago), expired at 2024-02-16T22:14:10Z (0 Years, 350 Days left). Stepan varijanta imena Stefan. ime nastalo od dedo i aga, DEMIR (tur) gvoe, eljezoDILAVER (per.) : Remzo, READ (ar) ispravnost, razboritost, spoznaja Izv. enski oblik ovog imena je Bekira. A ime Despot, zaboravili ste ga, to je staro srpsko ime? SERVET (ar) bogatstvo, izobilje, empres, SIDIK (ar) veoma iskren, pouzdan, istinoljubiv, pravedan, SIFET (ar) svojstvo, osobina, iskren prijatelj, SINAN (ar) snaga, mod, sila, eljezni iljak na koplju, SINANUDDIN (ar) otrica vjere, koplje vjere Izv. Faris - znai junak, vitez, jaha, konjanik. Muslimani vjeruju da Bog ima mnogo imena i osobina ali samo 99 Allahovih imena koji opisuju osobine Boga je objelodanjeno ovjeku.